Technické plyny a medicinálne plyny

Naša spoločnosť RENOSTAV PLUS, s.r.o. v roku 2014 ako mandatár firmy LINDE Gas k.s. rozšírila portfólio ponúkaných služieb o kvalitný sortiment technických, kvapalných a špeciálnych plynov a plynových zmesí, laserových zmesí, zváracích materiálov a iných produktov. Po splnení kritérií sme spoluprácu rozšírili taktiež o distribúciu medicinálnych plynov pre oblasť zdravotníctva a to tak pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako i pre pacientov s potrebou kyslíka na dýchanie. V našej širokej ponuke plynov nájdete i propánové a propán-butánové plyny od spoločnosti TOMEGAS pre veľkoodberateľov i maloodberateľov. Ponúkame vám tiež rôzne zváracie materiály a príslušenstvo. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme možnosť rozvozu plynu až priamo na nimi určené miesto.